Общи условия

I  Общи положения
1.1. Настоящият документ описва общите условия за осъществяване на покупко - продажба от разстояние чрез електронния магазин, намиращ се в сайта www.bijutaeli.com
1.2. Тези условия обвързват както търговеца, така и всички клиенти на Интернет магазина в този сайт, натисна ли бутон ''Поръчай''.
1.3. Артикулите, които се намират на страницата на www.bijutaeli.com са демонстративен онлайн каталог, който показва стоковата наличност на търговеца.
1.4. След натискане на бутона ''Купи'' клиентът всъщност се съгласява да закупи избраните предварително продукти. Това кликване има правно обвързваща сила. След потвърждаване от търговеца на поръчката, се счита, че договорът е сключен.
1.5.  Търговеца си запазва правото да откаже потвърдената поръчка, при липса на складова наличност на заявената стока. В рамките на работната седмица той уведомява клиента за изчерпването на съответната стока по уговорения начин за връзка - телефонен номер или електронен адрес.

II Права и задължения на клиента 
2.1. Клиентът има право да разгледа електронния каталог на магазина и да направи своята поръчка.
2.2. Клиентът има право на информация за поръчката си.
2.3. Клиентът отговаря за опазването на потребителското си име и парола в случай на проблем е длъжен незабавно да уведоми търговеца.
2.4. Клиентът е длъжен: 
      - да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.bijutaeli.com.
      - да спазва законодателството, морала и интернет етиката на Република България.
      - да не извършва злоумишлени действия, в противен случай да обезщети търговеца.
      - да провери дали е попълнил правилно: електронния си адрес, телефон и имена, потвърждението на поръчката си.

III Права и задължения на търговеца 
3.1. Търговецът има право, но не е  задължен да запазва материали и информация, разположени на сървара www.bijutaeli.com.
3.2. След получаване и потвърждаване на заявката от клиента търговецът е длъжен:
     - да изпрати в срок, договорен с клиента поръчаната стока, посредством куриерските услуги - на  Econt и Speedy.
     - да провери изправността на всеки артикул преди изпращането му.
     - да издаде съответната касова бележка. 
3.3. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор в случай на непредвидени, 
случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет. 
3.4. Търговеца има право да инсталира на клиентите - cookies. Това са текстови файлове, които се запазват от Интернет. 
Страницата върху твърдия диск на клиента и позволяват възстановяване на информацията за клиента, които го идентифицират и проследяват действията му, интернет страниците, които посещава, връзките и информацията, която използва и записва.

V Цени
4.1. Цените за артикулите, посочени на сайта ни не включват транспортните разходи. Те се определят според тарифата, посочена в сайта на куриерската служба.
В случай, че стоката се изпраща извън територията на Република България, клиентът заплаща всички митнически и други такси, свързани с износа.
4.2. Всички цени са окончателни. 

V Доставка 

VI Гаранции и рекламации
6.1. Проблеми в качеството на стоката, при спазени изисквания на транспорт, съхранение и липса на намеса в опаковката се отстраняват от търговеца за негова сметка или се подменя стоката с нова.
6.2. Клиентът има право на рекламация при спазване на условията в т.6.1. най-късно 1 работен ден след получаване на стоката.

VII Лични данни
7.1. Търговецът гарантира на клиентите си конфиденциалност на представената информация и лични данни. Те няма да бъдат използвани и предоставени на трети лица извън Общите условия на този документ. 
7.2. Търговецът може да използва наличната му информация за клиента единствено и само за целите на договора.
7.3. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в случаите на действащото законодателство и разрешението на клиента.

VIII Изменения 
8.1. Общите условия могат да бъдат изменяни винаги от търговеца при необходимост.
8.2. Търговецът се задължава да уведоми клиентите си, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за това.